Periodická tabulka prvků

Úvodní strana
Periodická tabulka


 

Olovo

Předcházející prvek Následující prvek


název Olovo
latinsky Plumbum
anglicky Lead
francouzsky Plomb
německy Blei
značka Pb
protonové číslo 82
relativní atomová hmotnost 207,2
Paulingova elektronegativita 2,33
elektronová konfigurace [Xe] 4f145d106s26p2
>> rozepsat
teplota tání 600,61 K, 327,46°C
teplota varu 2022 K, 1749°C
skupina 14 (IV.A)
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +4
verze pro tisk
verze pro tisk


diskusní skupiny
diskusní skupiny
(21)

Objevitel

Tento prvek je známý již od starověku. Není znám konkrétní objevitel.

Výskyt

Ryzí olovo se v přírodě vyskytuje vzácně. Je tedy převážně vázáno ve sloučeninách. Nejvýznamnější jeho rudou je galenit (PbS - sulfid olovnatý), ze kterého se olovo nejčastěji vyrábí.

Vlastnosti

Je to šedomodrý, měkký, tažný a dobře tvarovatelný kov. Na vzduchu se pokrývá tenkou vrstvičkou oxidu olovnatého (PbO), který jej dále chrání před další oxidací. V kyselinách se olovo rozpouští za vzniku vodíku (vytěsňuje vodík z kyselin). Výjimku tvoří koncentrovaná kyselina sírová a dusičná, kde se redukuje centrální atom kyseliny:

3Pb + 8HNO3 → 3Pb(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Páry olova a jeho rozpustné sloučeniny jsou jedovaté!

Průmyslová výroba

Olovo se průmyslově vyrábí z galenitu (PbS - sulfid olovnatý). Nejdříve se sulfid olovnatý převede tzv. pražením za omezeného přístupu vzduchu na oxid olovnatý. Tento oxid je poté redukován uhlíkem za vzniku elementárního olova:

2PbS + 3O2 → 2PbO + 2SO2
PbO + C → Pb + CO

Použití

Olovo se používá převážně k výrobě akumulátorů (PbO2 - elektroda v olověném akumulátoru). Dále se používá například k odstínění různých druhů škodlivých záření (RTG, ...). Olovo se také přidává do skla (optické sklo) a různých slitin - liteřina (olovo, antimon a cín), pájka (většinou olovo a cín), atd.

Sloučeniny

PbO - oxid olovnatý
meziprodukt při výrobě olova
PbO2 - oxid olovičitý
nestálá sloučenina, která má snahu přecházet v PbO; použití v olověném akumulátoru
Pb3O4 - oxid olovnato-olovičitý (suřík)
výroba antikorozních nátěrů
 
Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena. English version English version