Periodická tabulka prvků

Úvodní strana
Periodická tabulka


 

Rhenium

Předcházející prvek Následující prvek


název Rhenium
latinsky Rhenium
anglicky Rhenium
francouzsky Rhénium
německy Rhenium
značka Re
protonové číslo 75
relativní atomová hmotnost 186,207
Paulingova elektronegativita 1,9
elektronová konfigurace [Xe] 4f145d56s2
>> rozepsat
teplota tání 3459 K, 3186°C
teplota varu 5869 K, 5596°C
skupina 7 (VII.B)
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +7
verze pro tisk
verze pro tisk


diskusní skupiny
diskusní skupiny
(0)

Objevitel

Rok objevu Objevitelé
1925 Walter Noddack
Ida Tackeová
Otto C. Berg

Výskyt

V přírodě je rhenium stejně jako technecium velmi vzácné. Jako příměs doprovází molybden v jeho nejvýznamnějším nerostu molybdenitu.

Vlastnosti

Rhenium je měkký a kujný kov podobný platině. Vyskytuje se ve sloučeninách v oxidačních číslech -I až VII. Od manganu se liší tím, že jeho nejstabilnější oxidační číslo je VII.

Průmyslová výroba

K výrobě rhenia se využívají létavé prachy, které vznikají při pražení sulfidických molybdenových rud.

Použití

Používá se zejména jako katalyzátor a k výrobě hrotů plnicích per.

 
Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena. English version English version