Periodická tabulka prvků

Úvodní strana
Periodická tabulka


 

Wolfram

Předcházející prvek Následující prvek


název Wolfram
latinsky Wolframium
anglicky Tungsten
francouzsky Tungsténe
německy Wolfram
značka W
protonové číslo 74
relativní atomová hmotnost 183,84
Paulingova elektronegativita 2,36
elektronová konfigurace [Xe] 4f145d46s2
>> rozepsat
teplota tání 3695 K, 3422°C
teplota varu 5828 K, 5555°C
skupina 6 (VI.B)
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +6
verze pro tisk
verze pro tisk


diskusní skupiny
diskusní skupiny
(1)

Objevitel

Rok objevu Objevitelé
1793 Fausto de Elhuyar
Juan J. de Elhuyar

Výskyt

Wolfram a stejně tak i molybden se v přírodě vyskytují podstatně vzácněji než chrom. Nejznámější rudou je scheelit (CaWO4 - wolframan vápenatý) a wolframit (smíšený wolframan WO22-).

Vlastnosti

Je to stříbrolesklý kov, který se vyznačuje vysokým bodem tání. Je značně odolný vůči působení kyselin, protože se snadno pasivuje. S kyslíkem se slučuje až za žáru.

Průmyslová výroba

Wolfram se vyrábí z oxidu wolframového (WO3), který se dále redukuje vodíkem za vzniku wolframu a vody. Oxid wolframový se získá převedením rudy wolframitu na oxid.

WO3 + 3H2 → W + 3H2O

Použití

Wolfram se používá jako přísada do speciálních ocelí, kde zvyšuje jejich mechanické vlastnosti (např. rychlořezná ocel) a odolnost vůči korozi. Dalším významným využitím wolframu je výroba vláken do žárovek nebo různého elektrotechnického materiálu.

Sloučeniny

WO3 - oxid wolframový
vzniká žíháním wolframu v kyslíku; ve vodě nerozpustná látka
Na2WO4 - wolframan sodný
využití při výrobě dalších sloučenin wolframu
 
Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena. English version English version