Periodická tabulka prvků

Úvodní strana
Periodická tabulka


 

Stříbro

Předcházející prvek Následující prvek


název Stříbro
latinsky Argentum
anglicky Silver
francouzsky Argent
německy Silber
značka Ag
protonové číslo 47
relativní atomová hmotnost 107,8682
Paulingova elektronegativita 1,93
elektronová konfigurace [Kr] 4d105s1
>> rozepsat
teplota tání 1234,93 K, 961,78°C
teplota varu 2435 K, 2162°C
skupina 11 (I.B)
perioda 5
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +1
verze pro tisk
verze pro tisk


diskusní skupiny
diskusní skupiny
(4)

Objevitel

Tento prvek je známý již od starověku. Není znám konkrétní objevitel.

Výskyt

V přírodě se stříbro nejčastěji nachází ve sloučeninách, ale může se vyskytovat i ryzí. Vyskytuje se v sulfidických rudách, z nichž nejvýznamnější je argenit - Ag2S neboli leštěnec stříbrný. Stříbro také doprovází rudy olova, mědi, niklu a zinku, při jejichž výrobě se získává jako vedlejší produkt.

Vlastnosti

Stříbro je lesklý a ušlechtilý kov bílé barvy, který dobře vede teplo a elektrický proud. Je ušlechtilejší než měď a tím pádem i méně reaktivnější. Snadno reaguje pouze se sírou a sulfanem za vzniku černého sulfidu stříbrného - Ag2S. Nerozpouští se v neoxidujících kyselinách a zředěné kyselině sírové. S koncentrovanou H2SO4 však reaguje, ale velmi pomalu.

2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

Stříbro odolává působení roztoků alkalických hydroxidů, ale rozpouští se v kyselině dusičné a také v roztocích kyanidů za přítomnosti kyslíku.

3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO + 2H2O
4Ag + 8CN- + O2 + 2H2O → 4[Ag(CN)2]- + 4OH-

Použití

Skoro jedna třetina vyrobeného stříbra se používá na výrobu fotografických materiálů. Dále se stříbro používá ke galvanickému postříbřování předmětů, k výrobě zrcadel, mincí nebo k přípravě zubního amalgamu - viz. rtuť. Také může být využito v elektrotechnice nebo ve šperkovnictví na výrobu šperků a různých ozdobných předmětů.

Sloučeniny

Ag2O - oxid stříbrný
ve vodě nerozpustná sraženina hnědé barvy
1. rozpustné soli stříbrné
AgNO3 - dusičnan stříbrný
nejdůležitější sloučenina stříbra, která se používá k přípravě jeho dalších sloučenin
AgF - fluorid stříbrný
AgClO4 - chloristan stříbrný
částečně Ag2SO4 - síran stříbrný
2. nerozpustné soli stříbrné
AgCl - chlorid stříbrný
látka citlivá na světlo, která se vlivem záření rozkládá za vzniku kovového stříbra
AgBr - bromid stříbrný
viz. chlorid stříbrný; používá se v černobílé fotografii
AgI - jodid stříbrný
viz. chlorid stříbrný;používá se v černobílé fotografii
AgCN - kyanid stříbrný
Ag2CrO4 - chroman stříbrný
Ag2S - sulfid stříbrný
Ag2CO3 - uhličitan stříbrný
Ag3PO4 - fosforečnan stříbrný
 
Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena. English version English version