Periodická tabulka prvků

Úvodní strana
Periodická tabulka


 

Palladium

Předcházející prvek Následující prvek


název Palladium
latinsky Palladium
anglicky Palladium
francouzsky Palladium
německy Palladium
značka Pd
protonové číslo 46
relativní atomová hmotnost 106,42
Paulingova elektronegativita 2,2
elektronová konfigurace [Kr] 4d105s0
>> rozepsat
teplota tání 1828,05 K, 1554,9°C
teplota varu 3236 K, 2963°C
skupina 10 (VIII.B)
perioda 5
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +4, +6
verze pro tisk
verze pro tisk


diskusní skupiny
diskusní skupiny
(0)

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1803 William H. Wollaston (1766-1828)

Výskyt

Palladium se v přírodě vyskytuje stejně jako platina celkem vzácně. V malém množství se nachází v sulfidických rudách mědi a zinku.

Vlastnosti

Je to stříbrolesklý kov, který se vyznačuje dobrou kujností a tažností. Za laboratorní teploty je palladium stálé, ale při zahřátí na vysokou teplotu je oxidováno kyslíkem, fluorem a chlorem. Dobře však reaguje s taveninami oxidů a hydroxidů alkalických kovů a zvolna také reaguje s oxidujícími kyselinami.

Průmyslová výroba

Výroba palladia je poměrně obtížná. Nejčastěji se získává z anodických kalů, které vznikají při rafinaci kovů, kde je palladium přítomno ve formě příměsi.

Použití

Palladium se používá převážně jako katalyzátor při organických i anorganických reakcích.

 
Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena. English version English version