Periodická tabulka prvků

Úvodní strana
Periodická tabulka


 

Ruthenium

Předcházející prvek Následující prvek


název Ruthenium
latinsky Ruthenium
anglicky Ruthenium
francouzsky Ruthénium
německy Ruthenium
značka Ru
protonové číslo 44
relativní atomová hmotnost 101,07
Paulingova elektronegativita 2,2
elektronová konfigurace [Kr] 4d75s1
>> rozepsat
teplota tání 2607 K, 2334°C
teplota varu 4423 K, 4150°C
skupina 8 (VIII.B)
perioda 5
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3, +4, +6, +8
verze pro tisk
verze pro tisk


diskusní skupiny
diskusní skupiny
(1)

Objevitel

Rok objevu Objevitelé
1828 Gottfried W. Osann
1844 Karl Klaus

Vlastnosti

Je to šedý, tvrdý a ušlechtilý kov, který je poměrně vzácný. V přírodě se vyskytuje ve stopovém množství v platinových rudách, popř. v sulfidických rudách mědi a zinku.
Ruthenium bylo objeveno roku 1828 Gottfriedem W. Osannem, ale větší zásluha je dávána Karlu Klausovi, který v roce 1844 získal jeho čistý kov.

Průmyslová výroba

Ruthenium se získává z anodických kalů, které vznikají při elektrolytické rafinaci zinku. Tyto kaly však obsahují i další významné kovy (stříbro, zlato, platinu a palladium), které se získávají reakcí s kyselinou dusičnou v případě stříbra a lučavkou královskou v případě zbývajících tří kovů. Nerozpustný zbytek pak tvoří mimo jiné právě popisované ruthenium, osmium, ale i rhodium a iridium.

Použití

Ruthenium se používá převážně ke zvýšení tvrdosti platiny a palladia a také stejně jako osmium se používá jako katalyzátor. Přesto je roční spotřeba ruthenia poměrně malá - příčina je jeho vzácnost a celkem vysoká cena.

 
Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena. English version English version