Periodická tabulka prvků

Úvodní strana
Periodická tabulka
Program PT
Chemické odkazy
Kontakt


 

Technecium

Předcházející prvek Následující prvek


název Technecium
latinsky Technetium
anglicky Technetium
francouzsky Technétium
německy Technetium
značka Tc
protonové číslo 43
relativní atomová hmotnost [98]
Paulingova elektronegativita 1,9
elektronová konfigurace [Kr] 4d55s2
>> rozepsat
teplota tání 2430 K, 2157°C
teplota varu 4538 K, 4265°C
skupina 7 (VII.B)
perioda 5
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +7
verze pro tisk
verze pro tisk


diskusní skupiny
diskusní skupiny
(2)

Objevitel

Rok objevu Objevitelé
1937 Carlo Perrier
Emilio G. Segre (1905-1989)

Výskyt

V přírodě je technecium stejně jako rhenium velmi vzácné. Vyskytuje se ve formě izotopů, které jsou všechny radioaktivní. Nejstabilnější izotop technecia je 98Tc s poločasem rozpadu 4,2 milionu let. Naproti tomu má například izotop 93Tc poločas rozpadu zhruba 3 hodiny.

Vlastnosti

Technecium se vyskytuje ve sloučeninách v oxidačních číslech -I až VII. Od manganu se liší tím, že jeho nejstabilnější oxidační číslo je VII.
Izotop 97Tc byl uměle připraven roku 1937 Carlem Perrierem a americkým fyzikem Emiliem G. Segrem (1905-1989). Existenci a vlastnosti technecia však předpověděl již Mendělejev v roce 1871 a pojmenoval ho eka-mangan.

Průmyslová výroba

Technecium se vyrábí z odpadů jaderných elektráren vznikajících při štěpení uranu. Před samotným zpracováním jsou tyto odpady několik let skladovány na bezpečném místě, aby došlo k rozpadu vysoce radioaktivních izotopů.

 
Copyright © 1998-2022 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena. English version English version