Periodická tabulka prvků

Úvodní strana
Periodická tabulka


 

Germanium

Předcházející prvek Následující prvek


název Germanium
latinsky Germanium
anglicky Germanium
francouzsky Germanium
německy Germanium
značka Ge
protonové číslo 32
relativní atomová hmotnost 72,61
Paulingova elektronegativita 2,01
elektronová konfigurace [Ar] 3d104s24p2
>> rozepsat
teplota tání 1211,4 K, 938,25°C
teplota varu 3093 K, 2820°C
skupina 14 (IV.A)
perioda 4
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách -4, +2, +4
verze pro tisk
verze pro tisk


diskusní skupiny
diskusní skupiny
(1)

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1886 Clemens A. Winkler

Výskyt

V přírodě se germanium vyskytuje velmi vzácně, většinou v zinečnatých rudách. Dále může být stopovou příměsí některých druhů uhlí.

Vlastnosti

Germanium je lesklý a šedobílý polokov, který se svými vlastnostmi podobá křemíku.
Byl objeven roku 1886 německým chemikem Clemensem A. Winklerem, avšak jeho existenci a vlastnosti předpověděl již v roce 1871 Mendělejev a pojmenoval ho eka-silicium.

Použití

Germanium se používá hlavně jako polovodič.

Sloučeniny

GeO2 - oxid germaničitý
bílá tuhá látka
GeCl4 - chlorid germaničitý
bezbarvá kapalina
 
Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena. English version English version