Periodická tabulka prvků

Úvodní strana
Periodická tabulka


 

Titan

Předcházející prvek Následující prvek


název Titan
latinsky Titanium
anglicky Titanium
francouzsky Titane
německy Titan
značka Ti
protonové číslo 22
relativní atomová hmotnost 47,867
Paulingova elektronegativita 1,54
elektronová konfigurace [Ar] 3d24s2
>> rozepsat
teplota tání 1941 K, 1668°C
teplota varu 3560 K, 3287°C
skupina 4 (IV.B)
perioda 4
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3, +4
verze pro tisk
verze pro tisk


diskusní skupiny
diskusní skupiny
(7)

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1791 William Gregor

Výskyt

Titan je sedmým nejrozšířenějším kovem v zemské kůře. V malém množství je obsažen ve většině minerálů a mezi jeho nejvýznamnější rudy patří ilmenit - (FeTiO3 oxid železnato-titaničitý) a rutil (TiO2 - oxid titaničitý).

Vlastnosti

Titan je velmi tvrdý a lehký kov ocelového vzhledu, který je dobře odolný vůči korozi. Podobně jako u většiny d-prvků, závisí jeho reaktivita na úpravě povrchu. Dokonale vyleštěn odolává za laboratorní teploty i kyselinám.
Titan byl objeven roku 1791 Williamem Gregorem a poprvé pojmenován Martinem H. Klaprothem (1743-1817) roku 1795.

Průmyslová výroba

Běžné hutní metody, které se využívají k výrobě jiných kovů, jsou v případě titanu neúčinné. Příčina spočívá ve značné ochotě titanu reagovat za zvýšené teploty s kyslíkem, vodíkem, uhlíkem a dusíkem. Nejčastěji se tedy titan vyrábí redukcí par chloridu titaničitého hořčíkem v inertní argonové atmosféře.

TiCl4 + 2Mg → Ti + 2MgCl2

Titan vzniklý touto reakcí je tuhá a pórovitá látka, která se po odstranění chloridu hořečnatého a nezreagovaného hořčíku dále čistí.

Použití

Pro své vlastnosti se používá převážně v raketové technice, v leteckém průmyslu (potahy supersonických letadel) a na výrobu antikorozních ocelí.

Sloučeniny

TiO2 - oxid titaničitý (známý také pod názvem titanová běloba)
velmi stálá látka používaná jako bílý pigment
TiCl4 - chlorid titaničitý
meziprodukt při výrobě elementárního titanu
 
Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena. English version English version