Periodická tabulka prvků

Úvodní strana
Periodická tabulka
Program PT
Chemické odkazy
Kontakt


 

Meitnerium

Předcházející prvek Následující prvek


název Meitnerium
latinsky Meitnerium
anglicky Meitnerium
francouzsky Meitnerium
německy Meitnerium
značka Mt
protonové číslo 109
relativní atomová hmotnost [266]
Paulingova elektronegativita -
elektronová konfigurace [Rn] 5f146d77s2
>> rozepsat
teplota tání -
teplota varu -
skupina 9 (VIII.B)
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách -
verze pro tisk
verze pro tisk


diskusní skupiny
diskusní skupiny
(0)

Objevitel

Rok objevu Objevitelé
1982 Peter Armbruster
Gottfried Münzenber
a jejich spolupracovníci z GSI (Darmstadt, Německo)

Vlastnosti

Je to prvek zatím neznámé barvy, ale velmi pravděpodobně má kovově stříbrobílé nebo šedé zabarvení. Jeho skupenství je také neznámé, ale pravděpodobně se jedná o pevné skupenství při teplotě 298 K. Meitnerium je uměle připravený prvek a není tedy v přírodě zastoupen.

Laboratorní příprava

Zatím bylo vyrobeno pouze několik atomů tohoto prvku, protože meitnerium je velmi nestálé a rychle se rozkládá. První atomy meitneria byly připraveny pomocí nukleární reakce izotopu bismutu (209Bi) a izotopu železa (58Fe).

209Bi + 58Fe → 266Mt + 1n

Izolace většího množství tohoto prvku nebyla zatím dosažena a není zcela jisté, že někdy bude, protože meitnerium se rychle přeměňuje rozpadem alfa nebo spontánním štěpením.

 
Copyright © 1998-2022 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena. English version English version