Periodická tabulka prvků

Úvodní strana
Periodická tabulka


 

Meitnerium

Předcházející prvek Následující prvek


název Meitnerium
latinsky Meitnerium
anglicky Meitnerium
francouzsky Meitnerium
německy Meitnerium
značka Mt
protonové číslo 109
relativní atomová hmotnost [266]
Paulingova elektronegativita -
elektronová konfigurace [Rn] 5f146d77s2
>> rozepsat
teplota tání -
teplota varu -
skupina 9 (VIII.B)
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách -
verze pro tisk
verze pro tisk


diskusní skupiny
diskusní skupiny
(0)

Objevitel

Rok objevu Objevitelé
1982 Peter Armbruster
Gottfried Münzenber
a jejich spolupracovníci z GSI (Darmstadt, Německo)

Vlastnosti

Je to prvek zatím neznámé barvy, ale velmi pravděpodobně má kovově stříbrobílé nebo šedé zabarvení. Jeho skupenství je také neznámé, ale pravděpodobně se jedná o pevné skupenství při teplotě 298 K. Meitnerium je uměle připravený prvek a není tedy v přírodě zastoupen.

Laboratorní příprava

Zatím bylo vyrobeno pouze několik atomů tohoto prvku, protože meitnerium je velmi nestálé a rychle se rozkládá. První atomy meitneria byly připraveny pomocí nukleární reakce izotopu bismutu (209Bi) a izotopu železa (58Fe).

209Bi + 58Fe → 266Mt + 1n

Izolace většího množství tohoto prvku nebyla zatím dosažena a není zcela jisté, že někdy bude, protože meitnerium se rychle přeměňuje rozpadem alfa nebo spontánním štěpením.

 
Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena. English version English version