Hafnium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=72

název Hafnium
latinsky Hafnium
anglicky Hafnium
francouzsky Hafnium
německy Hafnium
značka Hf
protonové číslo 72
relativní atomová hmotnost 178,49
Paulingova elektronegativita 1,3
elektronová konfigurace [Xe] 4f145d26s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d26s2
teplota tání 2506 K, 2233°C
teplota varu 4876 K, 4603°C
skupina 4 (IV.B)
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +4

Objevitel

Rok objevu Objevitelé
1923 Dirk Coster
Georg von Hevesy

Výskyt

Hafnium se v přírodě vyskytuje většinou jako příměs různých minerálů. Často doprovází zirkonium, a proto se jako příměs vyskytuje i v nerostech zirkonu (ZrSiO4 - křemičitan zirkoničitý) a baddeleyitu (ZrO2 - oxid zirkoničitý).

Vlastnosti

Hafnium je kov velmi podobný zirkoniu. Je značně odolný vůči kyselinám a reaguje pouze s kyselinou fluorovodíkovou - HF a lučavkou královskou.
Tento kov byl objeven roku 1923 dánským fyzikem Dirkem Costerem a maďarským chemikem Georgem de Hevesyem (1885-1966). Existenci a vlastnosti hafnia však předpověděl již v roce 1871 Mendělejev a pojmenoval ho eka-zirkonium.

Použití

Praktické využití hafnia je poměrně malé. Používá se např. při konstrukci jaderných reaktorů.


Copyright © 1998-2022 Jan Straka (straka@tabulka.cz)
Všechna práva vyhrazena.