Krypton

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=36

název Krypton
latinsky Krypton
anglicky Krypton
francouzsky Krypton
německy Krypton
značka Kr
protonové číslo 36
relativní atomová hmotnost 83,8
Paulingova elektronegativita 3
elektronová konfigurace [Ar] 3d104s24p6
1s22s22p63s23p63d104s24p6
teplota tání 115,79 K, -157,36°C
teplota varu 119,93 K, -153,22°C
skupina 18 (VIII.A)
perioda 4
skupenství (při 20°C) plynné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +4

Objevitel

Rok objevu Objevitelé
1898 Sir William Ramsay (1852-1916)
Morris W. Travers (1872-1961)

Výskyt

V malém množství se krypton vyskytuje v zemské atmosféře (0,114 ml ve 100 l vzduchu).

Vlastnosti

Krypton je bezbarvý a mimořádně chemicky netečný plyn, protože jeho valenční elektrony zcela zaplňují valenční orbitaly 4s a 4p a znemožňují tak reakci s jinými prvky. Tvoří pouze jednoatomové molekuly a je těžko zkapalnitelný z důvodu nízké teploty tání, která je způsobena velmi slabými van der Waalsovými silami mezi jednoatomovými molekulami kryptonu.

Průmyslová výroba

Získává se jako vedlejší produkt při frakční destilaci vzduchu.

Použití

Krypton se používá převážně na plnění žárovek, osvětlovacích trubic a výbojek.


Copyright © 1998-2023 Jan Straka (straka@tabulka.cz)
Všechna práva vyhrazena.