Kobalt

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=27

název Kobalt
latinsky Cobaltum
anglicky Cobalt
francouzsky Cobalt
německy Cobalt
značka Co
protonové číslo 27
relativní atomová hmotnost 58,9332
Paulingova elektronegativita 1,88
elektronová konfigurace [Ar] 3d74s2
1s22s22p63s23p63d74s2
teplota tání 1768 K, 1495°C
teplota varu 3200 K, 2927°C
skupina 9 (VIII.B)
perioda 4
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +3

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1735 Georg Brandt

Výskyt

V přírodě se vyskytuje ve sloučeninách s niklem, mědí a olovem. Jeho výroba je proto spojená se zpracováním těchto kovů. Kobalt je také ve formě tzv. oktaedrického komplexu součástí vitaminu B12.

Vlastnosti

Je to namodralý a tvrdý kov, který pomalu reaguje se zředěnými kyselinami. Je málo reaktivní a s dalšími prvky (např. kyslík, uhlík, fosfor, síra, ...) reaguje až při zvýšené teplotě. S vodíkem a dusíkem přímo nereaguje.

Použití

Kobalt se používá převážně na výrobu tvrdých slitin a při barvení skla a keramiky.

Sloučeniny

1. oxidy
CoO - oxid kobaltnatý
šedozelený prášek, který vzniká tepelným rozkladem CoCO3; barví sklo modře
CoCl2 . 6H2O - hexahydrát chloridu kobaltnatého
růžová krystalická látka
Co3O4 - oxid kobaltnato-kobaltitý
červené zabarvení
2. komplexní sloučeniny
Na3[Co(NO2)6] - hexanitrokobaltitan sodný (tzv. Fisherova sůl)
používá se v analytické chemii
vitamin B12

Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.