Argon

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=18

název Argon
latinsky Argon
anglicky Argon
francouzsky Argon
německy Argon
značka Ar
protonové číslo 18
relativní atomová hmotnost 39,948
Paulingova elektronegativita -
elektronová konfigurace [Ne] 3s23p6
1s22s22p63s23p6
teplota tání 83,8 K, -189,35°C
teplota varu 87,3 K, -185,85°C
skupina 18 (VIII.A)
perioda 3
skupenství (při 20°C) plynné
oxidační čísla ve sloučeninách -

Objevitel

Rok objevu Objevitelé
1894 Lord John William Strutt Rayleigh (1842-1919)
Sir William Ramsay (1852-1916)

Výskyt

V malém množství se argon vyskytuje v zemské atmosféře (přibližně 1,28%). Ze všech vzácných plynů je zde nejvíce zastoupen právě argon.

Vlastnosti

Argon je bezbarvý a mimořádně chemicky netečný plyn, protože jeho valenční elektrony zcela zaplňují valenční orbitaly 3s a 3p a znemožňují tak reakci s jinými prvky. Tvoří pouze jednoatomové molekuly a je těžko zkapalnitelný z důvodu nízké teploty tání, která je způsobena velmi slabými van der Waalsovými silami mezi jednoatomovými molekulami argonu.
Přítomnost argonu ve vzduchu předpokládal anglický chemik a fyzik Henry Cavendish (1731-1810) již roku 1785, ale poprvé byl připraven až roku 1894 lordem Rayleighem (1842-1919) a sirem Williamem Ramsayem (1852-1916).

Průmyslová výroba

Získává se jako vedlejší produkt při frakční destilaci vzduchu.

Použití

Argon se používá převážně na plnění žárovek, osvětlovacích trubic a výbojek. Mimo to se využívá k vytvoření inertní atmosféry při svařování hliníku a hořčíku, popř. jejich slitin a také při práci s hořlavinami.


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.