Ununseptium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=117

název Ununseptium
latinsky Ununseptium
anglicky Ununseptium
francouzsky Ununseptium
německy Ununseptium
značka Uus
protonové číslo 117
relativní atomová hmotnost [?]
Paulingova elektronegativita -
elektronová konfigurace [Rn] 5f146d107s27p5
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f146d107s27p5
teplota tání -
teplota varu -
skupina 17 (VII.A)
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách -

Objevitel

Tento prvek zatím nebyl objeven. To znamená, že se doposud daný prvek nepodařilo uměle vytvořit v laboratoři.


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.