Dubnium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=105

název Dubnium
latinsky Dubnium
anglicky Dubnium
francouzsky Dubnium
německy Dubnium
značka Db
protonové číslo 105
relativní atomová hmotnost [262]
Paulingova elektronegativita -
elektronová konfigurace [Rn] 5f146d37s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f146d37s2
teplota tání -
teplota varu -
skupina 5 (V.B)
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách -

Objevitel

Rok objevu Objevitelé
1967 pracovníci střediska jaderného výzkumu (Dubna, Rusko)
1970 pracovníci Californské univerzity (Berkeley, USA)

Vlastnosti

Je to prvek zatím neznámé barvy, ale velmi pravděpodobně má kovově stříbrobílé nebo šedé zabarvení. Jeho skupenství je také neznámé, ale pravděpodobně se jedná o pevné skupenství při teplotě 298 K. Dubnium je uměle připravený prvek a není tedy v přírodě zastoupen.

Laboratorní příprava

Zatím bylo vyrobeno pouze několik atomů tohoto prvku, protože dubnium je velmi nestálé a rychle se rozkládá. První atomy dubnia byly připraveny pomocí nukleární reakce izotopu kalifornia (249Cf) a izotopu dusíku (15N). Poločas rozpadu 260Db je 1,6 s.

249Cf + 15N → 260Db + 41n

Dnes jsou známy i izotopy tohoto prvku. Například izotop 261Db byl připraven bombardováním izotopu kalifornia (250Cf) izotopem dusíku (15N). Má poločas rozpadu kolem 1.8 sekundy, přičemž se alfa rozpadem dále rozpadá na 257Lr. Naproti tomu izotop 262Db byl připraven bombardováním izotopu berkelia (249Bk) izotopem kyslíku (18O). Tento izotop má poločas rozpadu asi 40 sekund a taktéž se dále rozpadá alfa rozpadem, tentokrát však na 258Lr. Dnes je známo celkem 7 izotopů dubnia.

250Cf + 15N → 261Db + 41n
249Bk + 18O → 262Db + 51n

Izolace většího množství dubnia nebyla zatím dosažena a není zcela jisté, že někdy bude.


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.