Periodická tabulka prvků

Úvodní strana
Periodická tabulka
Program PT
Chemické odkazy
Kontakt


 

FAQ

Pokud máte nějaký dotaz, připomínku nebo problém, se kterým si nevíte rady a není zde již řešen, piště buďto mě na straka@tabulka.cz nebo přímo autorovi programu.

Co mám dělat, když program nejde spustit?
Co znamená to velké Z?
Co znamená to Ar?
Co znamená to velké E?
Co jsou ty divné vlaječky na hlavní obrazovce?
Co jsou ty čísla 1 až 7?
Co jsou ty římské číslice nad tabulkou?
Co jsou to Lanthanoidy?
Co jsou to Aktinoidy?
Jak zobrazím elektronovou konfiguraci prvku?

Co mám dělat, když program nejde spustit?
Pravděpodobně nemáte v systému nainstalovanou potřebnou dynamickou knihovnu MSVBVM60.DLL. Tuto knihovnu je možné stáhnout přímo od Microsoftu: Visual Basic 6.0 SP5: Run-Time Redistribution Pack.

Co znamená to velké Z?
Značka velké Z znamená v chemii protonové číslo. Protonové číslo samo o sobě značí kolik protonů obsahuje daný prvek ve svém jádře. Jelikož je atom v základním stavu vždy neutrální, vyjadřuje toto číslo i počet elektronů v elektronovém obalu.

Co znamená to Ar?
Ar je značkou pro hodnotu, které se v chemii říká relativní atomová hmotnost a dalo by se velmi zjednodušeně říci, že vyjadřuje hmotnost atomu. Nejčastěji se používá pro různé chemické výpočty.

Co znamená to velké E?
Oficiální značka v chemii pro elektronegatovitu je sice X, ale v programu Periodická tabulka je tato veličina označena velkým E. Elektronegativita je číselná hodnota, která vyjadřuje schopnost atomu přitahovat vazebné elektronové páry. Používá se zejména pro stanovení typu chemické vazby.

Co jsou ty divné vlaječky na hlavní obrazovce?
Je to k nevíře, ale "ty divné vlaječky" symbolizují konkrétní jazyky a zápis jednotlivých prvků v těchto jazycích. Jsou to (od shora dolů) čeština, latina, angličtina a němčina.

Co jsou ty čísla 1 až 7?
Periodická tabulka je rozdělena horizontálně na periody a vertikálně na skupiny. Tyto číslice značí právě čísla jednotlivých period.

Co jsou ty římské číslice nad tabulkou?
Periodická tabulka je rozdělena horizontálně na periody a vertikálně na skupiny. Tyto římské číslice ve spojení s písmeny A a B právě značí jednotlivé skupiny, z nichž některé mají vedle svého číselného označení i svůj speciální název (např. Chalkogeny, Halogeny, ...). Prvky ze stejné skupiny mají zpravidla podobné vlastnosti.

Co jsou to Lanthanoidy?
Lanthanoidy jsou skupinou prvků, které následují za prvkem Lanthanem a které mají řadu společných vlastností.

Co jsou to Aktinoidy?
Aktinodiy jsou skupinou prvků, které následují za prvkem Aktiniem a které mají řadu společných vlastností.

Jak zobrazím elektronovou konfiguraci prvku?
Stačí zvolit požadovaný prvek a kliknout na nápis Elektronová konfigurace v hlavním menu programu. Zpět na základní informace o prvku se dostanete kliknutím na nápis Názvy prvků.

 
Copyright © 1998-2022 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena. English version English version